Identifikácia mravcov

Identifikácia mravcov – určovanie mravcov je pomerne vedomostne náročná odborná činnosť , ktorá na presné výsledky určenia vyžaduje roky skúseností v oblasti taxonifikácie.

Na to , aby sme zhruba vedeli určiť aspoň rod mravca , potrebujeme jeho vzorku (či už živú , alebo mŕtvu) , prípadne kvalitnú makrofotografiu jedinca. Okrem toho potrebujeme vedieť miesto , resp. typ biotopu/krajiny , v ktorej sme daného mravca našli alebo odfotili. Ak sa nám podarí nájsť mravenisko , môže nám jeho konštrukcia taktiež napomôcť k určeniu druhu mravca.

Aby však aj bežní smrteľníci ako tak dokázali určiť mravce , vytvorili sme dve verzie webov.

1. Verzia pre laikov – je určená ľudom , ktorí s mravcami nemajú žiadne skúsenosti a chcú len zhruba určiť druh – napr. na popis makrofotografie či podobné určenie , kde sa nekladie dôraz na absolútne presné určenie

Verzia pre laikov

2. Verzia pre zdatnejších – je určená ľudom, ktorí už s mravcami prišli do styku či už v chove alebo v inom odvetví (entomológia a pod.) a vyžadujú , aby ich určenie bolo čo najpresnejšie. V tomto prípade však musíme brať do úvahy aj strop vedomostí autorov webu , mnoho druhov mravcov je veľmi náročné rozlíšiť aj pre skúsených myrmekológov.

Verzia pre zdatnejších

Na určovacích stránkach sa momentálne horlivo pracuje!

Pokiaľ ani jedna s verzií nie je dostatočná na určenie , je tu stále možnosť zaslať dané vzorky na naše pracoviská , kde poľahky určíme jednotlivé druhy mravcov za pomoci binokulárov a odbornej dokumentácie. Pre viac informácii píšte na mravce.info@gmail.com

Comments are closed.

www.polistes.sk --- www.mravce.info --- www.chrobaky.sk