Parazity mravcov

Běžní parazité
Parazité běžného typu tvoří nepočetnou skupinu a to především díky exoskeletu, který tvoří povrch mravenčího těla. Vnitřní parazité, kteří se živý ať už jejich tkáněmi tak přijímanou potravou jsou většinou bakterie či jím velikostně podobné organismy.

Chytří parazité
Parazité, kteří nabourali komunikaci mravenců jsou na tom podstatně lépe. Tyto druhy dokážou vyvolat regurgitaci a tak „okrást“ mravence o obsah volete, aniž by tomu mohl nějak zabránit. Regurgitace je reflex a tak, když se parazit dostane dostatečně blízko, nacvičenými pohyby vyvolá dávení potravy, vysaje ji a rychle uprchne. Mravenec nemůže prakticky nic dělat, protože je při regurgitaci mírně strnulý navíc ve stavu blaženosti. Další se vozí na jejich tělech a při nestřežených chvílích jim ujídají potravu přímo „od kusadel“. s

Sociální parazité
Sociální parazité jsou mravenci parazitující na mravencích. Stává se, že některé druhy drobných mravenců se usídlí v koloniích většího druhu a vybudují si v něm systém vlastních (menších) chodbiček. Poté se jednotliví mravenci menšího druhu vypravují do spižíren hostitelů pro potravu. S kořistí okamžitě mizí ve svých chodbičkách, kde je hostitelé nemohou pronásledovat.

„Alkoholismus“
Jedna z metel lidstva se nevyhla ani této socitě. U mravenců se nejedná o ethanol, ale o sloučeninu podobně návykovou. Někteří mravenci si do hnízda berou zvláštní druh housenky, která vylučuje zvláštní tekutinu. Po požití pociťuje mravenec rozkoš a chce více. „Majitelé“ housenky se o ní začínají starat, krmit jí a to i na úkor královny či larev. Když to housence nestačí pozře někdy i různá vývojová stádia samotných hostitelů, což samozřejmě také přehlédnou. Je to určitý způsob parazitizmu.

Comments are closed.

www.polistes.sk --- www.mravce.info --- www.chrobaky.sk