Komunikácia

Chemická komunikace
Chemická komunikace je v mravenčím provedení složitá a spletitá síť pokynů a sdělení založená na vypouštění různých chemických látek a jejich kombinací. Těchto „slov“ je možné napočítat až třicet. K základním komunikačním látkám každého druhu patří identifikace ke druhu a kolonii. Každý druh a kolonie má totiž svůj pach, díky čemuž lze snadno poznat, zda-li se jedná o nepřítele či nikoliv. dalším velice častým „slovem“ je „následuj mne“. Každý jedinec, který nalezne potravu, kterou sám nedokáže přepravit do kolonie při odchodu směrem zpět do hnízda nalepí zadeček k zemi a začne vylučovat specifickou chemikálii. Díky tomu vznikne souvislý pás označující nejkratší cestu k potravě. Okamžitě, jak se některý jedinec setká s touto stopou, vypraví se směrem k potravě. zároveň obnovuje stopu směrem k potravě. Vznikají tak dvě rovnoběžné stopy, které vedou opačnými směry. Další jedinci obnovují jen stopu vedoucí k potravě podle čehož se pozná jakým směrem je. Velice důležité slovo je také „do boje“. V případě nebezpečí či střetne-li se s nepřátelskými jedinci mravenec zvedne zadeček a vypustí chemikálii, která se okamžitě začne šířit široko daleko. u ostatních jedinců, kteří ji zaznamenají začne vyvolávat velice agresivní chování, začnou velice rychle pobíhat a hledat nepřítele. Jako poslední příklad uvedu sdělení „mrtvola“. Jestliže se stane, že umře mravenec na nějakém vzdálené místě od kolonie, začne vylučovat chemikálii, která oznamuje nebezpečí v dané oblasti. Je to obranný mechanismus před opakovaným pozřením jedovaté látky či nepřipravenému přístupu do teritoria jiné kolonie.

Kontaktní komunikace
Kontaktní způsob komunikace je o něco snazší na pochopení pro lidi, protože je jej snazší pozorovat. Skládá se z mnoha kombinací úderů, posunků a jiných kreací, které se dají charakterizovat spoustou „slov“. Většinou se jedná o údery na hlavu. Některé udery dokonce ovlivňují chování jedince přímo. Například při tzv. regurgitaci správným poklepáním vyvolává hladový jedinec dávení potravy z volete mravence sytého. Některé poklepávání mravence také uklidňuje.

Akustická komunikace
Akustická komunikace je značně sporná součást komunikace. Představa o tomto smyslu vychází z faktu, že mravenci jsou schopni tzv. stridulace. Tento děj je založen na jednoduchém principu struhadla. Jedna pohyblivá část tvaru výčnělku brousí o druhou ve tvaru žeber kolmých na osu pohybu. Vzniká tak charakteristický zvuk, který ale můžeme zachytit jen velmi citlivým mikrofonem. Tomuto ústrojí se říká stridulační orgán a je umístěn mezi tělní stopkou a zadečkem. Mimo tento orgán však neexistuje bezpečně prokázaný orgán produkující zvuk. Bylo učiněno mnoho pozorování, při kterých jeden trpící mravenec nepřilákal jiného, který proběhl jen malý kousek od něj. Bylo však také viděno, jak dělnice přesně věděly, kde mají kopat, aby se dostaly k zasypaným sestrám. Otázka tohoto druhu komunikace je stále otevřená.

Comments are closed.

www.polistes.sk --- www.mravce.info --- www.chrobaky.sk