Hibernácia

Všetky stredoeurópske a väčšina juhoeurópskych druhov potrebuje aspoň nejaký čas odpočívať, zimovať. Hibernácia je dôležitá pre celú kolóniu, ktorá si pri nej dá sa ľudsky povedať oddýchne…
Rovnako aj chovateľ, pre ktorého je zima čas plánovania a prípravy do novej sezóny- umývanie a dezinfekcia skúmaviek a náčinia, plánovanie ďalších smeroch jeho chovu a nových formikárií…

Intro
Hibernujeme len zdravé a aktívne kolónie/samičky. Kolóniu pred priamou hibernáciou také tri až štyri týždne necháme v chladnejšom prostredí okolo 18-15°C a potom ju ukladáme na normálne hiobernovanie niekde von napr na balkón(ale do nejakej skrinky) alebo aj do chladničky, pričom začíname naspodku v priestoroch pre zeleninu(cca 10°C),- pokiaľ má spotrebič mraziace zariadenie navrchu, a postupne mravce umiestňujeme vyššie do teploty okolo 5°C.
Stredoeurópske by mali v poriadku zniesť aj teploty do -5°C, avšak nie nižšie, na čo musíme dbať hlavne pri zimovaní na balkónoch.
Juhoeurópske druhy znesú aj tie teploty okolo 3°C(aj Messor!) ale zvyčajne by mali byť v teplote cca 7°C.

Približne tri týždne pred začiatkom hibernácie začneme podávať o polovicu slabšiu medovicu, hmyz zamedzíme mesiac pred ňou.
S medovicou takto postupujeme aj počas hibernácie.

Hibernácia

Zimný spánok je dôležitý pre všetky druhy ktoré ho prirodzene v prírode každoročne prekonávajú. V podstate sa jedná o spomalenie metabolizmu u všetkých jednotiek mravčej kolónie- skoro úplne zastavenie aktivity robotníc(okrem prípadného dokrmovania hladných jednotiek kolónie), pozastavenie rastu u lariev(nie vždy), vajíčok, kukiel; prerušenie reprodukcie u matky.
Kráľovnine vaječníky si dopriavajú pokoj, zmenšia sa, nevytvárajú žiadne vajíčka. Na to sa matka prirodzene pripravuje. Rovnako aj larvy a ostatné potomstvo. Ich vodnatejšie tkanivá sa špeciálne pripravujú na chladnejšie teploty, môžeme vidieť že larvy akoby zožltnú..
Každý druh ale hibernuje inakšie a rovnako tak, rozdielne vstupuje do obdobia pokoja. Preto majú kolónie niektorých druhov pred hibernáciou len larvy a kukly, iné aj vajíčka. Ak majú samičky pred hibernáciou znášku, mali by sme si preto zistiť či to je pre druh prirodzené a podľa toho priblížiť/oddialiť hibernáciu samotnú.
Dôležitým faktorom na vytvorenie dobrých podmienok pre zimný spánok je vedieť odkiaľ konkrétne mravce pochádzajú, dokonca aj z lokality, no aspoň časti konkrétnej krajiny. Napríklad môžeme povedať že kolónia Camponotus ligniperda ulovená v Malých Karpatoch na západnom Slovensku si vystačí s o týždeň, dva, kratšou hibernáciou ako kolónia ulovená niekde vo vyššej(=chladnejšej) polohe, napr. Nízkych Tatrách… Prvá kolónia pri 14°C silne zníži aktivitu a pohybové schopnosti, zatiaľ čo druhá, zvyknutá na chladnejšie teploty, pri takejto teplote len mierne poklesne v aktivite…

Pred hibernáciou
Všeobecne(t.j. u tých cca 50% našich druhov), na jeseň matka už nepodáva znášku, v prírode už robotnice pravdepodobne nenosia tak veľa hmyzu, lebo rast lariev sa spomaľuje a sami sa aktivizujú na spánok. Kráľovná vajíčka zvyčajne nekladie, lebo počas zimy by sa aj tak nevyvíjali, a navyše sa samičkine vaječníky aj tak zmenšujú, upokojujú. Robotnice prinášajú hlavne tekutú potravu.
Keď sa blíži zima, robotnice vychádzajú von čoraz menej. Ešte za tepla, koncom leta až po jeseň sa stihnú posledné úpravy hniezda, vchody sa pomaly uzatvárajú. Robotnice sa sústredia len na prínos cukrov, energií do kolónie, všetky sa nimi dobre nažerú, aj matka je nakŕmená. Robotnice potom skoro úplne uzavrú hniezdo

Ako približne mravce hibernujú v prírode
No a keď príde úplná zima, teplota v hniezde klesne na 10-0°C, celá kolónia sa oddáva ,,zimnému spánku“. Kolónia ostáva už neaktívna vo svojom vonkajšom teritóriu, všetko sa deje vnútri hniezda; čo najlepšie v určitej hĺbke pod zemou, prípadne v najhrubšej časti hniezda, kde je stabilnejšia teplota. Tu sa kolónia môže zhlukovať do akéhosi roja, chuchvalca a v tomto útvare ostáva pokiaľ sa teplota vonku trvalejšie nezvýši. Ak sa teplota hniezda niekedy vyšplhá vyššie nad cca 10°C(rozdielne pre každý druh!), plnšie mravce kŕmia hladné jedince, čistia matku a jej potomstvo; tento útvar sa mierne rozpúšťa, kolónia má miernu aktivitu. Tiež to ale závisí od konkrétneho druhu… Veľké kolónie celistvý útvar nerobia, v podstate to vôbec nie je podmienkou. Je ale isté že všetky hibernujúce druhy sú bližšie pri sebe, tak ako im to hniezdo dovolí.

Kde mravce zimovať(a kde nie)?
Mravce zimujeme v chladničke, na balkóne, v chodbe- proste kde nám to teplotne vyhovuje. Ide o to aby mravce mali dostatočný chlad, tmu, žiadne otrasy, vlhko(o trochu vyššie než bežné hodnoty; v chladničke sa skúmavka prirodzene trocha! zarosí, to je dobre) a aby neboli výkyvy teplôt veľmi veľké.
Chladnička je na zimovanie najlepšia, pretože tú môžeme teplotne regulovať.
Z tohto hľadiska je ale balkón pre naše účely nestabilný. Mravce v skúmavke, zabalenej v igelite, vloženej v krabici od topánok, vôbec nemusia celú noc pri -20°C prežiť. Je pravda, tieto teploty sú pri dnešnej klíme na Slovensku už vzácne, ale aj tak. Nemali by sme to riskovať…
V zemnom hniezde im teplota určite nejde pod menej ako -5°C, aj to do určitej hĺbky. Inak sú mravce dosť odolné. Kolónia zvládne aj -12°C, po dobu pár hodín, ale nižšie teploty by sme už skúšať ani nemali . Pri predpoklade že vonkajšia teplota je tých -12, vnútorná v hniezde alebo skúmavke bude o tie dva, tri stupne vyššia. Toto všetko je ale polemizovanie. Nižšie sa dozviete ako začať navodzovať zimný spánok a ako zimovať.

Ako na mravce z iných krajín a exotické druhy?
Všeobecne si hibernáciu môžeme rozdeliť podľa zemepisnej šírky a podnebného pásma, z ktorého naša kolónia pochádza. Podľa šírky(od rovníka k pólom) rozlišujeme druhy mravcov obývajúcich centrálne a mediterraneálne časti Európy, a druhy iných podnebných pasiem. Severoamerické mravce sa veľmi nechovajú, v podstate pre ne ale platí hibernácia ako pre naše stredoeurópske…
Druhy obývajúce rovník(a nižšie)- druhy odlišných podnebných pasiem- tiež potrebujú určitý čas pokoja! Týmto druhom napodobňujeme obdobia podľa pásiem ktoré obývajú. V podstate sa dá povedať o vytvorení pravidelne stúpajúcich hodnôt vlhkosti a o pár stupňov aj teploty, v určitých mesiacoch roka, podobne ako v prostredí odkiaľ kolónia pochádza. Nemám s tým osobne veľmi skúsenosti, ale dá sa to samozrejme simulovať aj v tropickom formikáriu obyčajným rosením. A potrebné údaje o klíme konkrétnej oblasti získate bezproblémovo z internetu 

Začiatok
Zimný spánok formikaristi navodzujú na dva až tri mesiace, zvyčajne od začiatku až prvej polovice Novembra do približne začiatku až polovice Januára . Približne dva mesiace pred začatím, pred začiatkom fázy útlmu, sa má prestať podávať hmyz; kolónia má dostávať čistú, trocha slabšiu medovicu.
Fáza ochladzovania formikária, útlmu kolónie by mala trvať od 4 do 2 týždňov, pred začiatkom hibernácie, pri teplote od 18-14°C.
Samotný ,,spánok“, hibernácia, by mala trvať okolo 8 až 10 týždňov, pri teplote okolo 0-9°C u stredoeurópskych druhoch, a 2-15°C pri juhoeurópskych druhoch. Toto je individuálne, rozoberám to nižšie.

Hibernácia jednotlivých druhov

Stredoeurópske druhy
Väčšine mravcov strednej Európy sa v chovoch vytvára hibernácia dlhá okolo 8 až 12 týždňov, pričom 3 týždne z nej môžu byť samotnou fázou útlmu. Kolónií prestávame podávať hmyz cca 7 týždňov pred začiatkom hibernácie. Hibernáciu by sme mali začať okolo začiatku Novembra.
Hibernujeme na balkóne(ak nie sú extrémne- nízke teploty) alebo v chladničke. Teplota by aspoň na 2 týždne, v strede hibernácie, mala byť okolo 6°C(môže ale byť aj počas celej hibernácie). Vlhkosť v hniezde musí byť dostatočná a môže byť aj trochu zvýšená. Hniezdo nesmie byť ale prevlhčené! Rosa na skle je v poriadku, pokiaľ jej ale nie je veľa a vo väčších kvapkách(- môžu utopiť jedince).
Počas hibernácie pravidelne kontrolujeme hniezdo a obyvateľov približne každých 5-15 dní. Nutné dokrmovanie medovicou počas hibernácie môže znamenať, že teplota je príliš vysoká a metabolizmus robotníc nie je až taký spomalený.

Juhoeurópske druhy
Mravce mediterraneálnej časti Európy cez hibernáciu zvyčajne zaliezajú pod zem alebo do hniezda, ale v ňom ostávajú skoro úplne aktívne. V južných krajinách totiž zima predstavuje vlhkejšie, daždivé počasie a mierne chladnejšie teploty, okolo 5-17°C.
Preto väčšina týchto mravcov v našich formikáriach zvykne aj cez zimu prijímať trochu medovice. Preto kontrolujeme pravidelne každých 5-9 dní.
Hibernujeme pri teplote od 13 do 5°C, časovo okolo 6-8 týždňov.

Mnohí chovatelia hovoria o mediterraneálnych druhoch(ale bez predošlých skúseností), že napr. Messor barbarus, neprežije teploty nižšie pod 5°C. Ja som svoju kolóniu zdravo zimoval zo dve zimy na spodku chladničky. Aspoň tri týždne teplomer povedľa skúmaviek ukazoval 3°C. Adrian zase pozabudol pár Messor kráľovien vo verande, skoro hodinu pri teplote -17. V skúmavkách určite bola teplota vyššia, ale boli veľmi zarosené až s mrázikom. Samičky každopádne boli v ďalšej sezóne zdravé a v úplnom poriadku!

Filip Repta

Comments are closed.

www.polistes.sk --- www.mravce.info --- www.chrobaky.sk