Mravce s vnútornými parazitmi klamú taxonomistov

Medzi najčastejšie (alebo najlepšie pozorovateľné) vnútorné parazity mravcov patria hlístice Mermithidae. Tieto červy zvyčajne vysedávajú v žalúdkoch mravcov a počas celého svojho vývoja sa živia potravou hostiteľa – prv z jeho vnútorných zásob žalúdka, neskôr v konečnom štádiu aj obsahom celého bruška. Mnohé druhy týchto „červov“ však majú nedbalý vplyv aj na vývin mravčích jedincov ako takých a tak sa stáva, že nakazené jedince mávajú menšiu hlavu a prípadne inak tvarované brucho, prípadne parazitom inú napadnutú časť tela.
Tieto deformácie sú natoľko nápadné, že mnoho taxonomistov (resp. myrmekológov) sa dokázalo neraz pomýliť na vzorkách a dokonca takýmto spôsobom vzniklo aj zopár omylných nových druhov mravcov.

V skoršom vydaní časopisu Myrmecological News sa o tomto probléme zmieňuje známy maďarský myrmekológ Sándor Csosz, ktorý vo svojom výskume za pomoci röntgenového žiarenia skúmal vnútro jedincov mravcov rodu Myrmica a odhalil tak poľahky červy vo vnútri, ktoré by za normálnych okolností neboli vôbec badateľné.

myrmica , mermithidae

Celú správu si môžte pozrieť na tejto adrese.

O spôsobe infikácie mravcov rôznymi druhmi hlístic sa veľmi nevie. V princípe však ide o hlísty žijúce v pôde, ktoré napádajú mravčie larvy – doslova sa do nich zavŕtajú a sú v nich aj počas vývinu jedinca.

V našej myrmekofaune sa s podobnými hlístami stretávame hlavne u mravcov Myrmica, Aphaenogaster, Myrmecina ale časté sú aj prípady nákazy kráľovien mravcov Lasius.
Veľkosť červov v tele mravcov dokáže byť nepredstaviteľná voči mravčiemu telu.
Na obrázku dole môžme napríklad pozorovať červa v tele mravca rodu Aphaenogaster, ktorého dĺžka tela je približne 7mm. Dĺžka parazitického červa však presahuje 7cm (!).

aphaenogaster , nematoda

Na druhom obrázku môžme vidieť mravca druhu Myrmica pachei. Vľavo dole pozorujeme normálneho jedinca, vedľa neho a vyššie sú však zdanlivo „dobre nakŕmené jedince“ avšak v skutočnosti sa jedná o jedince napadnuté parazitom.

nematoda , myrmica , mravec , parazity

O trošku viac extrémnym prípadom je druh hlístice Myrmeconema neotropicum z Južnej Ameriky, ktorá sa totálne prispôsobila na parazitizmus u mravcov rodu Cephalotes, obývajúcich hlavne koruny stromov.
Tento druh červa opísaného len v roku 2008 spôsobí, že napadnutý mravec je zmanipulovaný a vychádza z hniezda smerom na konce konárikov stromu. Hlísta vo vnútri tela spôsobí taktiež sfarbenie bruška na červeno a kŕč tela tak, že mravec sa pritiskne k zemi s vysunutým bruškom smerom nahor. Takýmto spôsobom sa tak podobá na plody miestnych krov – potravy pre vtáky.
Vtáky mravca zjedia spolu s plodmi a vajíčka hlísty sa prenesú za pomoci vtáčieho trusu na iný strom s touto plodinou a taktiež s pravdepodobnosťou žijúcich mravcov Cephalotes. Cyklus života tohto parazita je tak dokonale uzavretý.

cephalotes , Myrmeconema neotropicum , mravce , parazity

Zdroje: ameisenwiki.de , myrmecos.net

This entry was posted in Myrmekológia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.