Zatania – nový rod mravcov z Kuby

Nájdenie nového druhu je veľká udalosť, nájdenie však nového rodu ešte väčšia. Ešte viac prekvapujúce by to bolo, ak sa nájde nový rod v územiach na ktorých sa to neočakáva. Takéto nálezy alebo objavy sú teda veľmi nepravdepodobné, takže ani „objavenie“ rodu Zatania nie je až také objavenie ako by si niekto dokázal predstaviť.

Moderné metódy rozboru DNA posúvajú súčasnú taxonómiu dopredu a dokážu narobiť šarapatu aj v stromových taxonomických systémoch, v ktorých sa dlhodobo zmeny nepredpokladali. V botanike či entomológií sú teda zmeny v systémoch v posledných rokoch pomerne časté.
Moderné technológie i takýmto spôsobom vedcom otvárajú viac oči a odpovedajú na mnohé doteraz nezodpovedané otázky, hlavne o vývoji rôznych druhov na našej planéte.

mravce mravec zatania

Nieje tomu taktiež inak u tohto malého, rýchlo behajúceho mravca z Kuby, ako opisuje Zatania LaPolla, Kallal a Brady 2011 , tento taxón bol len vylúčený z rodu Prenolepis.
Celkovo je vidno náramnú podobnosť tohto druhu mravca na mix rodu Prenolepis a rodu Paratrechina. Odborná obec okrem iného naráža i na fakt, že podobným spôsobom je začlenených zle viacero druhov a potrvá znovu dlhší čas kým sa v taxónoch spraví poriadok. Tradičné konvenčné metódy pozorovania morfologických rozdielov tela robotníc totiž niesu vždy až tak najlepšou voľbou pri triedení mravcov do druhov. Treba si okrem samotných robotníc všímať taktiež ostatné kasty (ktoré u vzácnejších druhov nie je ľahké mnohokrát ani len nájsť) ale taktiež rozdielne ekologické nároky či formy správania sa v prírode. Samozrejme najistejšou voľbou je rozbor DNA, čo však v prípade malého množstva zberného materiálu či len exemplárnych starých vzoriek z múzeí nie je jednoduché.

Zdroj: LaPolla J. S., Kallal R. J., Brady S. G. (2012) A new ant genus from the Greater Antilles and Central America, Zatania (Hymenoptera: Formicidae), exemplifies the utility of male and molecular character systems. Systematic Entomology, 37: 200-214

This entry was posted in Myrmekológia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.