Polyergus rufescens, krvilačné bojovnice [Adrián Purkart]

Je krásny slnečný júnový deň a svet plynie tak ako má, zem je vlhká, mladé samičky Camponotus aethiops nenápadne pozerajú z okien svojich domovských hniezd a ľudia si užívajú príjemný vzduch pri poobedňajšej prechádzke. Bez rozdielu prostredia, či sídlisko alebo vinice na západe Slovenska obýva tichý zabijak , člen myrmekologickej mafie , obchodník s mravčím mäsom. Je práve čas ísť prezrieť okolité hniezda a vybrať si výpalné , nájomné za život. Z centrálnej základne vystupujú v momente desiatky , stovky , ba až vyše tisíca agresorov. Lesklé červenohnedé telo a hryzadlá ostré ako čepeľ katany neveští nič dobré. Pluk bojovníkov šíri sa krajinou ako mrak , ľudia pozorujú v úžase pás mravcov široký možno meter a dlhý aj 6 metrov ako v rýchlosti priamočiaro náhli sa za svojím cieľom.

Sú to oni , Polyergus rufescens, majstri otrokárskeho života z ríše mravcov a pomerne hojným druhom Slovenska najmä vo vápencových prostrediach. Tento zaujímavý druh mravca veľkosti asi 7-9mm je evolučne dokonale vyvinutý na otrokársku činnosť a to až do takej miery, že sa sám o seba nedokáže postarať. To v základe znamená, že Polyergus si sám nevie vybudovať ani mravenisko. To by sa ešte dalo prežiť , no čo poviete na to že sa nevedia ani sami nakŕmiť? Teoreticky sú schopní lízať tekutú potravu , no iba v prípade že sa im nechtiac dostane kvapôčka do oblasti ústneho ústrojenstva. Z toho vyplýva, že i o ich potomstvo sa musia starať otroci.

Polyergus rufescens

Tieto mravce poznajú len dve tlačítka a to ON a OFF. Vo vypnutom stave stoja nečinne v hniezdach , prechádzajú sa a počas toho sa nechávajú kŕmiť otrokmi. V stave zapnutom sa z nich stávajú vraždiace stroje. Vopred vyhliadnuté hniezdo prieskumnou robotnicou je označené pachovou stopou priamou trajektóriou ako smerová tabuľa pre riadenú strelu. Mravce sa vylúčením agregačného feromonu aktivujú a ako stroje postupujú , zdanlivo chaoticky smerom rýchlosťou 3-4cm/s k vyhliadnutému hniezdu. Mravce sa počas pohybu zastavujú a občasne aj trochu zvlnia zdiaľky sa javiaci priamočiary pohyb , aby tak zosilnili pachovú stopu a viac vyburcovali robotnice k pohybu. Už v roku 1966 sledovala entomologička Mary Talbot hniezda amazoniek a snažila sa potvrdiť túto teóriu. Pach Polyergus (dichlormetan) natierala štetcom ku vchodu hniezd Polyergus a mravce následne sledovali presne stopu kade natrela simulovanú trasu a teda trasu ktorú zanechá robotnica-špión. Mnohokrát však takéto označovanie neprinesie ovocie ak je trasa pachu poškodená. Vtedy môžme pozorovať ako sa celý roj presúva krajinou , príde na miesto kde žiadna kolónia nie je a tak sa bez úlovku vracia naspäť.

Po príchode k hniezdu otrockých druhov, čo sú väčšinou druhy Formica rufibarbis , Formica cunicularia , Formica cinerea alebo Formica fusca napodiv neprichádza k boju, ako by ste očakávali. Prvé vniknuté bojovnice v hniezde vylúčia feromon , ktorý v napadnutom hniezde rozšíri paniku. Robotnice Formica sa vôbec nesnažia zasahovať, akoby inštinktívne vedia, že je to k ničomu. Ak sa aj nájdu jedince, ktoré odporujú, sú zneškodnené na prvý pokus chmatom bojovných Polyergus a ich silnými ostrými hryzadlami.

Robotnice Polyergus sa zameriavajú hlavne na takmer dospelé larvy a kokóny. Dajú si záležať, aby ich úlovok sa po pár dňoch po príchode do hniezda vyliahol a stal sa novým otrokom. Polyergus nikdy nevybije celé kolónie , vždy si zoberú len toľko aby kolóniu nezdecimovali a aby bola zaistená pre nasledujúci návrat o pár dní alebo týždňov. Dá sa povedať, že Polyergus takýmto spôsobom farmí okolie. Jedna kolónia Polyergus môže nakradnúť počas sezóny aj 40000 lariev kukiel.

V jednej kolónii sa tak môže bez problémov nachádzať naraz viac druhov podrodu Serviformica. Populácia amazoniek však nezvykne prevyšovať 3000 kusov. Kolónie sú spočiatku monogyn a teda majú jednu kráľovnú , postupne sa stávajú polygyn s viacerými matkami. K vytvoreniu hniezda môže prísť dvomi spôsobmi. Jedným z nich je , že kráľovné idú spolu s rojom a cestou vylučujú feromony na prilákanie samcov. Tie ich počas nájazdu vedia spáriť a samica vniká do napadnutej kolónie , kde zabíja ich pôvodnú matku a nahrádza jej post.
Druhý spôsob je klasický roj mravcov. Nastáva počas veľmi horúceho počasia (až 33°C) , kedy samice a samce vylietavajú a pária sa. Takto oplodnené samice sa buď vracajú do materského hniezda alebo tak ako v predošlom prípade , vnikajú do hniezda Formica a nahrádzajú pôvodnú kráľovnú.

Určovacie foto z antweb.org
Polyergus rufescens

Polyergus rufescens

Polyergus rufescens

This entry was posted in Myrmekológia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.