Category Archives: Reportáže

Chov listonohov Triops longicaudatus

ÚVOD Okrem mravcov a iných hmyzovitých potvor som sa dal na chov listonohov amerických – Triops longicaudatus. Listonohy samozrejme žijú aj u nás v prírode, no z istého chovateľského dôvodu sa na chov používa práve tento. Listonohy sa sa u nás dajú kúpiť ako hračka pre deti – aquasaurus a iné podobné výrobky , zväčša pozostávajúce z malej gýčovej plastovej nádobky , trochou krmiva a zmesi piesku so zopár vajíčkami (15). Samozrejme, my čo to chceme skúsiť chovať normálnejšie vieme, že krmivo by sme i tak použili vlastné a akvárium či inú nádobu tiež. Preto je najlepšie kúpiť si samostatne vajíčka, lepšie aj vo väčšom počte. Ideálne cez inzerciu … po 100-250-500 kusoch, 100 pre potešenie a 250-500 pre založenie chovu s odchovom. Vajíčka Triops sú vlastne cysty. Znamená to, že sú to veľmi odolné predmety – čo vyplýva z cyklu listonohov v prírode. Udáva sa, že v suchu a … Continue reading

Posted in Reportáže | 32 komentárov

Pozorovanie rojení mravcov Polyergus rufescens (Pavel Amcha)

Úvod Seifert (2007) popisuje dva spôsoby chovania okrídlených kráľovien pri rojení mravcov druhu Polyergus rufescens (tkzv. amazonky). Kráľovné môžu odlietať do krajiny priamo po opustení hniezda alebo využívajú lúpežívé výpravy robotníc, behom ktorých sú prilietavajúcimi samčekmi oplodnené a navyše môžu využiť zmätok v prepadnutom hniezde k preniknutiu dnu a po likvidácii domácej matky ho i obsadiť. Pozorovania konkrétnych rojení v dňoch 29.7. a 30.7. 2009 na území Prahy 5 Vlastné hniezdo kolónie pomocných mravcov, parazitované obligátnym parazitom otrokárov druhu Polyergus rufescens sa zjavne manifestuje jedinou štrbinou v zemi o rozmeroch 10x4mm, bez nadzemnej stavby, či i len premiestnenej zeminky na ploche v okolí hniezda. Našiel som ich len tak, že som sledoval náhodne objavenú výpravu, vracajúcu sa s korisťou do hniezda. Pomocné mravce patria druhom Formica cunicularia a Formica rufibarbis. Počet robotníc otrokárov bol asi niekoľko stoviek, kolóna dlhá asi tak 10m, ak nepočítame nejaké zabudnuté jedince. 29.7.2009 som mal … Continue reading

Posted in Myrmekológia, Reportáže | Komentáre vypnuté na Pozorovanie rojení mravcov Polyergus rufescens (Pavel Amcha)

Spoločenstvá mravcov južných a juhozápadných svahov Plešiveckej planiny v Slovenskom krase [Michal Wiezik]

Úvod Územie planinového krasu na Slovensku patrí nepochybne medzi druhovo najpestrejšie oblasti. Slovenský kras je najrozsiahlejším planinovým krasom na Slovensku. Príčinou vysokého druhového bohatstva živočíchov a rastlín tejto oblasti je špecifická geologická stavba, ktorá vďaka silnej mocnosti karbonátových hornín umožňuje vznik dynamických geomorfologických foriem. V rámci krasových planín sa vyskytujú všetky povrchové tvary krasovatenia vrátane škrapov, závrtov, úvalov, priepastí alebo slepých dolín, kaňonov a tiesňav (Lukniš a kol. 1972). V závislosti na expozícii, nadmorskej výške alebo sklone svahu, prípadne na charaktere krasových tvarov, sa tak na pomerne malom území vytvárajú veľmi rôznorodé mikroklimatické podmienky so špecifickými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. K vysokej pestrosti ekosystémov prispieva aj poloha Slovenského krasu v južnej časti rudohorského oblúka na rozhraní karpatskej a panónskej oblasti. Vďaka tomu sa tu popri karpatských horských druhoch typicky vyskytujú stepné a lesostepné prvky ponto-mediteránneho charakteru. Najmä na podzemné priestory sú viazané mnohé endemické druhy živočíchov. Doposiaľ boli zo Slovenského … Continue reading

Posted in Myrmekológia, Reportáže | Komentáre vypnuté na Spoločenstvá mravcov južných a juhozápadných svahov Plešiveckej planiny v Slovenskom krase [Michal Wiezik]